DRUKUJ

 

MIikroinvestment

Publikacja:

 12-09-25

Autor:

 Comporecordeyros
* Mikroinvestment *

W czasach kiedy systemy inwestycyjne osiągają stopień
skomplikowania niemożliwy do ogarnięcia przez
najszybsze i najpojemniejsze ludzkie mózgi.
I coraz częściej inwestorzy polegają na analizach
statystyczno matematycznych wielkich ilości danych,
wykonywanych przez ich komputery... W takich czasach
po prostu kusi, żeby przewidzieć coś na galopem
zbliżającą się przyszłość.
Cyfrowy system mikroinwestycyjny to jest to...
Oprogramowanie korzystające odpłatnie z baz danych
usługodawcy, mogłoby automatycznie dokonywać
ultraszybkich operacji kupić - sprzedać, przewidując
akurat-wzrost, tak by zarobić odrobinę. Odrobinę, która
w przypadku wykonania milionów takich
mikroinwestycji na godzinę, a to jest możliwe tylko
cyfrowo i automatycznie, mogłoby zamieniać się w
konkretny zysk.
Oprogramowanie sumowałoby bieżące dane, dokonując
analiz porównawczych w matematyczno-statystyczny
sposób. Tak, żeby prawdopodobieństwo zysku
było największe.
Praca inwestora polegałaby wówczas wyłącznie na
zakupie oprogramowania i abonamentu na dostęp do baz
danych, ustawieniu poziomu ryzyka i kliknięciu
przycisku "Start".
Resztę roboty wykonałby komputer domowy wraz z
serwerami usługodawcy.
Każdy mógłby wtedy być inwestorem.
A ileż zysków na obrotach...
Biliony mikroinwestycji na sekundę.
Właściwie wszelkie zyski mogłyby być osiągane
wyłącznie z manipulacji giełdowych.
A nikt nie musiałby brudzić sobie rąk posiadaniem
jakiejś fabryki.


***


Kabaret "Magister Bieda" - http://www.comporecordeyros.cba.pl
Forum internetowe IBK - Interebook.pl - Wspólne pisanie - http://interebook.pl

Data:

 2012

Podpis:

 Comporecordeyros

http://www.opowiadania.pl/main.php?id=showitem&item=73196

 

Powyższy tekst został opublikowany w serwisie opowiadania.pl.
Prawa autorskie do treści należą do ich twórcy. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Szczegóły na stronie opowiadania.pl