DRUKUJ

 

Ojczyzna

Publikacja:

 10-04-22

Autor:

 remi
Filipian 3:18  Wielu bowiem postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego, o których często wam mówiłem, a teraz mówię z płaczem. 19  Ich losem - zagłada, ich bogiem - brzuch, a chwała - w tym, czego winni się wstydzić. To ci, których dążenia są przyziemne. 20  Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też jako Zbawcy wyczekujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa, 21  który przekształci nasze ciało poniżone, na podobne do swego chwalebnego ciała, tą potęgą, jaką może On także wszystko, co jest, sobie podporządkować. (BT)
Kolosan 3:1  Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. 2  Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. 3  Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. 4  Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. (BT)

Jedną ze spraw, które rozstrzygają, czy ktoś może o sobie mówić, że jest chrześcijaninem jest to, gdzie jest jego Ojczyzna. Apostoł Paweł tę sprawę widział jednoznacznie, o czym jasno stwierdza we wcześniejszym fragmencie Listu do Filipian (polecam, a właściwie zalecam, by przeczytać w swoich Bibliach).
Wielu, można dziś stwierdzić, że większość, postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego. Co to znaczy? Spójrzcie na ludzkie dążenia, oczekiwania, pożądliwości, związki z doczesnością... Ludzie wręcz chwalą się tym, co powinno być ich wstydem: ile wypili, ilu partnerów zaliczyli, ile ukradli i nikt nie złapał... tak można długo. Moralność to jednak nie wszystko.
Dla chrześcijan rzeczywistość stanowi coś zupełnie innego: Chrystus, nasze życie!
Faktyczną istotą doczesności dla prawdziwych chrześcijan jest sam Chrystus jako Pan i Zbawiciel, jako Król.
Król, to Królestwo.
Królestwo to Ojczyzna.
Jezus wykupił chrześcijan nie tyle od wiecznego potępienia, co przede wszystkim dla siebie i swojego Królestwa. On chce mieć poddanych, którzy szukają tego, co w górze, a nie tego, co na ziemi. On oczekuje, że Jego słudzy będą poddawać się Jego woli dla osiągania Jego celów.
Dlatego każdy powinien zadać sobie pytanie: czy naprawdę jest chrześcijaninem (Chrystusowcem, poddanym Panu uczniem i sługą, który narodził się z Boga dla Niego)? Dla kogo się poświęca? Dla jakiej Ojczyzny się poświęca?

http://opowiadania.pl/main.php?id=showitem&item=51862

Data:

 kwiecień

Podpis:

 Remigiusz Koczy

http://www.opowiadania.pl/main.php?id=showitem&item=62139

 

Powyższy tekst został opublikowany w serwisie opowiadania.pl.
Prawa autorskie do treści należą do ich twórcy. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Szczegóły na stronie opowiadania.pl